نویسنده: webdev-modir

جهت انتخاب شامپوی خوب و مناسب جنس مو و پوست و هدف از استفاده از آن را مشخص کنید. استفاده از شامپوی مناسب جلوی ریزش مو و آسیب به آن را خواهد گرفتشامپو مناسب انواع موهااگر موهایتان خشک یا چرب، رنگ رشده و یا فر شده...